La junta directiva de Veïns Sense Fronteres planificant el treball (any 2011)
La junta directiva de Veïns Sense Fronteres planificant el treball (any 2011)

Veïns Sense Fronteres (VSF) nasqué embrionàriament l'any 1993 com a una Comissió de Solidaritat amb Burundi en el sí de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma i prengué forma jurídica pròpia el mes de gener de 1995.

Participà activament a principis de 1996 en l’organització i realització d’una Marxa a peu de Barcelona a Ginebra pel respecte dels DDHH a Rwanda i a Burundi.,

L'ny 1997 participà a la creació a Palma (Illes Balears) del "Reseau International pour la Paix et le Respect des DDHH au Burundi" (RIB), ques establío la seva seua primer a Bonn i després à Amterdam..

El mes de novembre de 2003 a Palma proposà, a unes Jornades per la reconstrucció integral de Burundi, la creació del "Réseau pour la Reconstruction Intégrale du Burundi" (AGUBU), que fou una realitat a principis de 2005. S'hi adheriren prop de 200 organitzacions socials burundeses i algunes d'amics de Burundi, entre elles VSF i CEPAC.

En resum, les tasques fonamentals són les següents:

1. Sensibilitzar les persones del Nord, dels països enriquits, donant una nova imatge més positiva i constructiva dels països empobrits, intentant explicar i fer comprendre tant les causes profundes de la seva pobresa i dels seus conflictes com els interessos que estan en joc i treballant en el camp de la interculturalitat i de la lluita contra els estereotips.

2. Denunciar i fer pressió davant els que decideixen a nivell internacional i desemmascarar el seu doble llenguatge i els seus interessos reals.

3. Cooperar al desenvolupament humà, integral i sostenible dins el marc del respecte dels drets fonamentals i de la democratització de les institucions i de la societat civil organitzada.

4. Donar suport a les persones i col·lectius que en els països empobrits treballen per la pau, la justícia social i el respecte dels DDHH.


5. Participar activament a la campanya pels Objectius del Mil·lenni de Nacions Unides.

Interwiu à Antoine Kaburahe-IWACU
1.pdf
Documento Adobe Acrobat 429.1 KB
Què està passant a Burundi?
5.pdf
Documento Adobe Acrobat 151.6 KB
Pierre Nkurunziza crée une Commission Nationale de Dialogue interburundais
2.pdf
Documento Adobe Acrobat 197.5 KB
¿Provoca Occidente la inmigración de los africanos?
4.pdf
Documento Adobe Acrobat 317.6 KB